Адрес: гр. Варна, Бул. Република 65

Медицински комплекс Младост 4, Корпус В, кабинет 418

Естетична стоматология

Естетична стоматология

Естетиката, една важна част от съвременната стоматология, е отговорна за красотата на зъбите и ни красивата усмивка.

Лицето, като най-видима част на тялото в голяма степен влияе върху външността на човека. А устната кухина, още повече при един пряк контакт, се смята за най-забележимата част на лицето. Усмивката, красивата форма на зъбите и правилните зъбни редици, правят човека по-привлекателен, с по-голямо самочувствие, по-висока самооценка и др.

Стремежа към естетика обединява много стоматологични специалности – терапевтична и протетична стоматология, пародонтология и пародонтална хирургия, ортодонтия и ортогнатна хирургия, имплантология и др. Поради това един стоматолог, дори и не специалист, трябва да съчетава и да се води от всички тези специалности при разрешаването във всеки един комплексен проблем, такъв, какъвто в нашето общество все по-често се среща.