Изработване на мостови конструкции със стъклени опори

За да се подготви зъбът за корона се налага да бъде изпилен (под упойка). Взема се отпечатък, по който в зъботехническата лаборатория се изработва короната. Върху изпиления зъб се поставя временна корона от композит, изработена веднага в кабинета или от пластмаса изработена в лабораторията. Временната корона запазва изпиленото пънче, помага при хранене, има значение за външния вид. Тя престоява в устата около седмица до окончателното изработване на постоянната корона

Системата стъклени опори е създадена преди 16 години от унгарски зъботехник. Самият той обучава зъботехниците, които получават международно признат сертификат за изработване на специални фиксирани мостови конструкции върху стъклена опора.

Системата е уникална, защото елиминира проблема на липсващи собствени опорни зъби. Освен това не е необходима никаква хирургична интервенция. Стъклените опори са произведени от специален материал, който се задържа безпроблемно към лигавицата на челюстта и така замества липсващите собствени опорни зъби. Системата работи успешно в случаи на липсващи задни зъби или заедно с импланти.